सहकारी सिद्धान्त

वचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालनसम्वन्धी अन्तर्रापष्ट्रिय नौ सिद्धान्तहरु:-

प्रजातान्त्रिक संरचना

  • खुल्ला तथा स्वेच्छिक सदस्यता
  • प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण
  • भेदभावरहित

 

सदस्यहरुलाई सेवा

  • सदस्यहरुलाई सेवा
  • सदस्यहरुलाई वितरण
  • वित्तीय स्थिरता कायम राख्ने

 

सामाजिक उद्देश्यहरु

  • अनवरत शिक्षा
  • सहकारीहरुबीच सहयोग
  • सामाजिक दायित्व