संस्थाका उद्देश्यहरु

  • संस्थागत पूँजी वृद्धि गर्दै संस्थालाई वित्तीय हिसाबले सक्षम संस्थाको रुपमा विकसित गर्ने ।
  • भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार एवं आधुनिक प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग गर्दै स्रोत–साधनसम्पन्न संस्थाको रुपमा विकसित गर्ने ।
  •  सदस्य तथा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी आधुनिक,प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको रुपमा विकास गर्ने ।
  •  बचत तथा ऋणमा विविधीकरण गर्दै सदस्यहरुलाई सर्वसुलभ एवं प्रभावकारी वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने ।
  • स्थानीय स्रोत,साधन र सिपको अधिकतम प्रयोग र प्रवर्धनमा जोड दिने ।
  •  सामाजिक कुरीति,अन्धविश्वास,खराबलत र फजुलखर्च कम गर्न सहकारी शिक्षा र चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
  •  सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउन स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा ऐक्यबद्धता र सहभागिता जनाउने ।
  •  सदस्यहरुका लागि सामाजिक सुरक्षासम्वन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
  • सहकारीका सिद्धान्त,मूल्य–मान्यता र भावनालाई आत्मसात् गर्दै सदस्यहरुमा एकता र सहयोगी भावनाको विकास गराउन पहल गर्ने ।