ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को चौथो सेवा केन्द्रको रूपमा उदय सेवा केन्द्र