ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धि सुचना

मिति २०८१ जेष्ठ १० गते देखि लागु हुनेगरी तपसिल अनुसारकाे ब्याजदर परिवर्तन गरिएकाे ब्यहाेरा जानकारी गराइन्छ । 

Leave a comment