संञ्चालक समिति (BOD)

रबिन्द्र बिक्रम हमाल
रबिन्द्र बिक्रम हमाल
अध्यक्ष

मोबाईल नं.: ९८५७०८०३३५

लक्ष्मण प्रसाद ज्ञवाली
लक्ष्मण प्रसाद ज्ञवाली
उपाध्यक्ष

मोबाईल नं.:९८४७०२६२६७

राधा ढकाल
राधा ढकाल
सचिव

मोबाईल नं.:९८५७०८००८६

कृष्ण प्रसाद गौतम
कृष्ण प्रसाद गौतम
सह-सचिव

मोबाईल नं.: ९८५७०८००४९

मुरली कृष्ण खनाल
मुरली कृष्ण खनाल
काेषाध्यक्ष

मोबाईल नं.:९८४७१३६१५२

 

बोध प्रसाद पाण्डे
बोध प्रसाद पाण्डे
सदस्य

मोबाईल नं.: ९८६७१७६४०४

छबिलाल तिमिल्सिना
छबिलाल तिमिल्सिना
सदस्य

मोबाईल नं.:९८४७१९२४०६

 

सोबिर पुन
सोबिर पुन
सदस्य

 मोबाईल नं. ९८४७०३६६९१

बसन्ती कुमारी थापा
बसन्ती कुमारी थापा
सदस्य

मोबाईल नं. ९८६७३८०९२४

मारकण्डे चौधरी
मारकण्डे चौधरी
सदस्य

फोनः ९८६७०२२५३५

सिता कुमारी बस्याल
सिता कुमारी बस्याल
सदस्य

मोबाईल नं. ९८४७५१५३४६

बिमला अधिकारी
बिमला अधिकारी
सदस्य

मोबाईल नं. ९८६७९४०१०२

कमला कंडेल
कमला कंडेल
सदस्य

मोबाईल नं. ९८४७५३८८५५